Tal - Koto


Descansant a la vora d'un dacsar ...
Molent farina manulament ...
Molí 'automàtic'.
Molinets d'oració. 108 vegades 'Om mani padme um' dóna per moltes indulgències plenàries ...