Ferran Pla

PhD in Computer Science
Doctor en Informàtica
Associate Professor
Professor Titular d'Universitat

Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València
Camí de Vera s/n
46022 VALÈNCIA (Spain)
Office 3D26 Location
Phone: (+34) 963877357
Fax: (+34) 963877359
elm: fpla@dsic.upv.es
Personal Info
Ferran Pla.