PERÍFRASIS D’OBLIGACIÓ

 

FORMES PERSONALS

 

HAVER + DE + INFINITIU    havia d’estudiar   /   has de llegir / han de vindre / he de fer / hem de beure aigua

CALDRE  + QUE + SUBJUNTIU      calia que estudiares   /  cal que lliges /  cal que vinguen /  cal que faça / cal que beguem aigua

 

TENIR + DE + INFINITIU

SER NECESSARI + QUE + SUBJUNTIU

SER MENESTER + QUE + SUBJUNTIU

 

TENIR + QUE + INFINITIU

DEURE + INFINITIU

SER PRECÍS + QUE + SUBJUNTIU

 

 

FORMES IMPERSONALS

 

CALDRE + INFINITIU      calia estudiar   /   cal llegir  /    cal vindre   /    cal fer/    cal beure   /   cal eixir

SE + HAVER + DE + INFINITIU       s’havia d’estudiar  / s’ha de llegir  / s’ha de vindre/ s’ha de fer ( s’ha de beure / s’ha d’eixir)

 

 

SE + TENIR + DE + INFINITIU

SER NECESSARI + INFINITIU

SER MENESTER + INFINITIU

 

HAVER-HI + QUE + INFINITIU    n’hi havia que estudiar

SER PRECÍS + INFINITIU

SE + DEURE + INFINITIU

 

 

EXERCICIS