F. Pedroche. Professor Titular d'Universitat. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació.
Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València.
Camí de Vera s/n 46022 València, Spain. Phone: 34-96-3877007 + ext: 76663. ETSEE: 34-96-3877120